Spracovanie traumy pomocou metódy TIR – techniky, ktorá pomáha pri odstránení traumy

Spracovanie traumy pomocou metódy TIR

Spracovanie traumy pomocou metódy TIR – techniky, ktorá pomáha pri odstránení traumy

V tomto článku si vysvetlíme, čo je to trauma a ako sa dá spracovť pomocou TIR. Nie, TIR neznamená v tomto prípade medzinárodnú kamiónovú prepravu. Ide o niečo úplne iné…

Začnime od vysvetlenia pojmu trauma…

Trauma je „duševný úraz“ , ktorý môže mať za následok problémy nie len na psychickej ale aj telesnej úrovni. Trauma má negatívny dopad na ľudský život a jeho kvalitu. Traumu môže človek buď potláčať a stále zostáva v našom podvedomí alebo sa môžeme z nej „vyrozprávať“ a porozumieť jej. Pri riešení tráum mojich klientov vytváram pre nich bezpečné prostredie, v ktorom nachádzajú riešenia svojich problémov.

V momente, keď bola udalosť dokonale preskúmaná a opakovane prezretá, prichádza pre človeka uvoľnenie a zbavenie sa ťažoby.

Ako spracovať traumu, aby vás nebrzdila v živote?

Metódou  TIR. Skratka TIR – „Traumatic Incident Reduction“  znamená v slovenskom preklade „Redukcia dosahu traumatickej udalosti“. Je to technika, ktorá nám umožní  nájsť a následne spracovať  traumatizujúcu udalosť z našej  minulosti. Metodika TIR sa zrodila v 80. rokoch v USA, je evidence-based, čo znamená, že máme vedecké dôkazy, vďaka ktorým vieme, že funguje v praxi a vychádza z učenia Sigmunda Freuda, I. P. Pavlova a Carla Rogersa.

Samotní tvorcovia metódy však hovoria, že nejde o liečbu ani o psychoterapiu, ale o sprevádzanie a edukáciu, kedy facilitátor sprevádza klienta jeho vnútorným svetom,  často plným bolesti, je mu pri tom oporou, aby klient vedel, že v tom nie je sám a že tam je niekto, kto ten proces dovedie do dobrého konca.

Facilitátor, človek, ktorý vás prevedie touto udalosťou to urobí bez posudzovania, interpretácií a pre klienta v bezpečnom prostredí, bez rušenia a rozptyľovania.  Dokonca pri tejto technike je „zakázané“ , aby facilitátor prikyvoval klientom hlavou, že ich chápe. Ťažko sa dá od toho odvyknúť, ale klienti sami konštatujú, že to je pre nich v poriadku a majú pocit, že ich konečne niekto počúva a nehodnotí.

To, ako rýchlo človek spracuje traumu je veľmi individuálne.

Na začiatku práce s klientom sa vždy robí tzv. anamnéza a prieskum, súčasťou prvého stretnutia je aj oboznámenie sa s postupom, s ktorým budeme s klientom pracovať, klient vie presne čo sa bude diať a nie je to pre neho žiadne prekvapenie. Je veľký rozdiel či klient potrebuje spracovať tzv. komplexnú traumatizáciu, ktorá vychádza z veľmi silno zraňujúcich podmienok, v ktorých človek vyrastal (sexuálne zneužívanie, fyzické a emočné týranie, zanedbávanie so strany rodičov) alebo sa stali  v dospelosti (násilné partnerské vzťahy, zlé vzťahy a šikana na pracovisku a pod.). 

Liečba komplexnej traumatizácie patrí do rúk klinických psychológov alebo psychiatrov.

Taká liečba trvá niekedy roky. Klasickou indikáciou pre riešenie TIRom sú tzv. monotraumy, kedy ide o jednotlivé ohraničené udalosti, ktorých môže byť aj viac ale nejedná sa pri tom o dlhé obdobia ich trvania. V takýchto prípadoch niekedy stačí aj jedno sedenie a človeku sa podarí vyriešiť svoju traumu.

Aký je teda princíp práce s klientom metódou TIR?

Klásť mu otázky a ďalej nič len počúvať. Počúvať, nechať klienta vyplakať sa a keď bolesť vyplače byť tam s ním, poskytnúť mu bezpečie. Stalo sa mi aj to, že klient úplne mlčal 20 min.  a po celý ten čas som na ňom videla, že spracováva svoju traumu. 20 min. sme teda spolu mlčali a po tomto čase mi s úsmevom povedal, že môžeme pokračovať a videla som na ňom, že trauma je preč. Málokedy dokážeme človeka počúvať bez toho, aby sme ho prerušili a nechali ho vyrozprávať všetku svoju bolesť a vyplakať svoje slzy. Máme pocit, že musíme pomôcť, poradiť, zasiahnuť, niečo spraviť. A tak podávame vreckovky, tľapkáme po pleci, povzbudzujeme „aaaaale, veď to nie je také zlé a dávame nevyžiadané rady.

Minulá udalosť stráca svoju schopnosť nás zraňovať v bode, v ktorom sme sa jej čelom postavili a skrz naskrz ju prehliadli.

V tomto procese sa uvoľňuje odpor, bolestivé emócie a negatívne myšlienkové vzorce obsiahnuté v minulej traumatickej udalosti. V momente, keď bola udalosť dokonale preskúmaná a opakovane prezretá cítime, že pozornosť, ktorá bola na ňu fixovaná sa uvoľnila a človek sa od tejto bolesti oslobodzuje. To nazývame koncový bod – end point.

Môžem spomenúť aj svoju vlastnú traumu, ktorú sa mi podarilo vyriešiť na výcviku.

Vždy som sa bála výšok. Na výcviku som si po začatí spracovania tejto traumy spomenula, že rodičia ma ako malé dieťa držali na rukách na balkóne a vlastne som celá „trčala“ vo vzduchu. Chceli mi ukázať napríklad, že letí vtáčik, teda samé milé veci v okolí. Zostalo to niekde v mojom podvedomí. Na výcviku som si svoju traumu z detstva spracovala a v lete som absolvovala prechádzku v korunách stromov v Bachledovej doline a parádne som si to tam užila.

Alebo prípad klientky, ktorá sa bojí plávať ďalej od brehu alebo pláva len s nafukovacím kolesom, ktorá si spracovala to, ako ju zo srandy hodili do vody, keď bola malá a skoro sa utopila. Teraz čaká na leto a teší sa, ako si pôjde zaplávať do jazera.

Na Slovensku je zatiaľ len veľmi málo facilitátorov TIR metódy. A preto považujem absolvovanie výcviku v TIR za svoju konkurenčnú výhodu. Som prvá a zatiaľ jediná psychologička na Slovensku, ktorá má absolvovanú metódu, získaný certifikát a aj prax.

Ak vás to oslovilo, napíšte mi a objednajte sa.

Verím, že spolu zvládneme spracovanie traumy pomocou metódy TIR. Zuzana Gažová

    Článok nie je možné komentovať