Efektívny výber pracovníkov na manažérske pozície Poradenstvo pri výbere pracovníkov – Development centrum

Systém interaktívnych programov, mapujúcich okrem osobnostného profilu človeka aj jeho spôsoby riešenia  modelových situácií, individuálnych a skupinových  úloh.  Systém Development centrum je vytvorený špeciálne pre efektívny výber pracovníkov na manažérske pozície  a pozície so zameraním na obchod a predaj, napr. obchodných reprezentantov a obchodných riaditeľov či projektových manažérov.

Ciele development centra

Cieľom Development centra je vytvoriť ucelený a plastický obraz toho, do akej miery, akým spôsobom a s akým potenciálom sú u klientov rozvinuté jednotlivé kompetencie (pri stanovovaní zisťovaných kompetencií sa vychádza vždy z individuálneho kompetenčného modelu firmy).

  • Identifikujeme ich silné stránky a možnosti rozvoja,
  • zadefinujeme  ako vedia hodnotení klienti riešiť problémové situácie,
  • ako zvládajú stresové situácie,
  • ako riešia konfliktné situácie,
  • ako reagujú a komunikujú so svojim okolím,
  • ako sa dokážu prezentovať navonok a pod.

Kontaktujte nás…