Managing partner

garant kvality a odbornosti

Mgr. Zuzana Gažová

Psychologička a koučka

Mgr. Zuzana Gažová, psychologička, koučka, facilitátorka metódy TIR, personálna konzultantka a poradkyňa pre individuálnych a firemných klientov

Využívam pridanú hodnotu svojich skúseností, získaných počas dlhoročnej praxe, v kombinácii s aktuálnymi odbornými postupmi,  z oblasti psychológie,  koučingu, poradenstva, komunikácie a edukácie. Spolupracujem s vybranými špecialistami, ktorí sú renomovanými odborníkmi v príslušnej oblasti a sú zárukou kvalitných a odborných výkonov.

Prácu pre klientov, či už individuálnych alebo korporátnych, vnímam vždy ako obojstranne tvorivú aktivitu, smerujúcu ku skvalitneniu oblasti, v ktorej klient cíti možnosť rozvoja svojho potenciálu.

Som psychologička, koučka a TIR facilitátorka, takže viem vybrať pre klienta tú najhodnejšiu terapiu.

Vzdelanie:         

 • Filozofická fakulta UK, Katedra psychológie (1992)
 • Vzdelávanie v oblasti rozvoja manažérskych, lektorských, obchodníckych a komunikačných zručností (1997 – 2008)
 • Certifikovaný štvormesačný výcvik Systemického manažmentu a koučovania s celoštátnou platnosťou (2008) v rozsahu 125 hodín
 • Certifikovaný výcvik TIR – Traumatic Incident Reduction, „Redukcia dosahu traumatickej udalosti“ .

Profesionálne skúsenosti:

 Od roku 1997 pracujem v oblasti personálneho poradenstva. Mám skúsenosti s projektmi:

 • výbery pracovníkov, posudzovanie ich osobnostného potenciálu na vykonávanie danej pracovnej pozície,
 • hodnotiace a rozvojové centrá (assessment a development centrum),
 • personálne a manažérske audíty,
 • individuálny a skupinový koučing,
 • prieskumy spokojnosti zamestnancov,
 • 360° spätná väzba,
 • identifikácia a analýza tréningových potrieb pracovníkov,
 • vytváranie tréningových plánov pre spoločnosti a individuálnych plánov rozvoja pre pracovníkov,
 • kompetenčné modely,
 • lektorská činnosť,
 • realizácia prieskumov spokojnosti zákazníkov s tovarmi a službami v rôznych oblastiach a komoditách,
 • realizácia focusových diskusií s rôznymi skupinami obyvateľstva.  

Osobný vklad:

Koučing považujem za jednu z najefektívnejších metód podpory a pomoci ľuďom  pri dosahovaní ich cieľov a tiež osobnostného a profesionálneho rozvoja. Pri každodennej práci s ľuďmi som zistila, že poradenstvo, ako metóda rozvoja a podpory pracovníkov, funguje len do určitej miery. Keď je však človek vhodným spôsobom kouča vedený k tomu, aby sa snažil svoje „problémy“ vyriešiť sám, jeho riešenia sú trvalejšie a naučí sa byť za ne aj zodpovedný.

Koučing využívam vo svojej práci už mnoho rokov. Certifikovaným koučom som sa stala v roku 2008, po absolvovaní štvormesačného intenzívneho výcviku s celoštátnou platnosťou.

Požiadajte o termín