Potrebujete

psychológa alebo služby kouča?

Individuálny osobnostný profil

Pre potreby korporátnych ale aj individuálnych klientov vypracovávame podrobné individuálne osobnostné profily.

Individuálny osobnostný profil vníma klienta z hľadiska jeho osobnostných predpokladov vo vzťahu k jeho aktuálnej, prípadne plánovanej pracovnej pozície. Je východiskom pre   odporúčanie  ďalšieho profesionálneho a kariérneho rozvoja klienta, rovnako dáva klientovi smerovanie aj pre jeho ďalšie vzdelávanie.

Osobnostný profil hovorí o tom:

  • akým spôsobom pracovník komunikuje so svojim okolím,
  • ako rieši konfliktné a problémové situácie,
  • ako vie zvládať stresové situácie,
  • ako je motivovaný k práci,
  • čo ho motivuje, zisťuje sa úroveň jeho kreativity,
  • aké sú jeho manažérske zručnosti a kompetencie.

Kontaktujte nás a dohodneme si stretnutie: