Potrebujete

psychológa alebo služby kouča?

Koučing a jeho princípy

Koučing a jeho princípy môžeme definovať ako orientáciu na efektívne nachádzanie riešení. Často sa stretávam s tým, že ľudia čakajú, že kouč im bude radiť. Povie im, čo majú robiť v tej či onej situácii. Je to ale inak. Kouč a koučovaný majú medzi sebou rovnocenný vzťah, kouč nehodnotí koučovaného, jeho názory a postoje, kladie mu „len otázky“. Koučovaný definuje tému, ktorú je pre neho v danej situácii užitočná riešiť. Témou je zvyčajne otázka, na ktorú hľadá odpoveď alebo rozhodnutie medzi viacerými možnosťami.

Počas rozhovoru klient nachádza svoje silné stránky, ktoré  mu pomôžu riešenie uskutočniť. Koučing podporuje klientov v ich sebauvedomení, sebamotivácii a nachádzaní účinných riešení v najrôznejších oblastiach pracovného či osobného života.  Ľudia nepotrebujú rady, ale prácu na svojom osobnom rozvoji a to im pomáha byť šťastnejšími.

Pre každého človeka sú najlepšie riešenia tie jeho, ktoré v sebe objaví v procese koučingu.

Prínos koučingu

Koučing je pre vás užitočný vtedy, keď napr.:

 • potrebujete sa rozhodnúť
 • hľadáte v sebe motiváciu
 • máte komplikovaný vzťah s partnerom
 • sa stretnete v živote so žiarlivosťou, neverou
 • vám ide o skvalitnenie medziľudských vzťahov vo vašom živote
 • máte pocit, že ste vyhoreli, alebo že ste v neustálom strese
 • stratíte sebavedomie a sebadôveru
 • chcete byť vo veciach, ktoré robíte lepší
 • chcete vyriešiť konflikt
 • si potrebujete zorganizovať čas, prácu, usporiadať si svoje okolie
 • keď potrebujete robiť viac a zvýšiť svoj výkon
 • váš tím nepracuje tak, ako by ste si predstavovali
 • chcete ďalej profesionálne rásť
Koučing a jeho princípy

Pomáham ľuďom nájsť v sebe samých potenciál a silu na riešenie situácii, v ktorých sa nachádzajú.

Koučing považujem za jednu z najefektívnejších metód podpory a pomoci ľuďom  pri dosahovaní ich cieľov a tiež osobnostného a profesionálneho rozvoja. Keď je človek vhodným spôsobom kouča, ktorý mu kladie otázky vedený k tomu, aby sa snažil svoje „problémy“ vyriešiť sám, jeho riešenia sú trvalejšie a naučí sa byť za ne aj zodpovedný.

Som psychologička, koučka a TIR facilitátorka, takže viem vybrať pre klienta tú správnu terapiu.

Zuzana Gažová

Potrebujete koučing? 

Alebo nás kontaktujte cez formulár…