Potrebujete

psychológa alebo služby kouča?

Tréningové programy T.D.P.

Prinášame programy zamerané na získanie a prehlbovanie sociálnych, komunikačných, obchodníckych a manažérskych zručností členov väčších aj menších pracovných  tímov. Z hľadiska obsahových náplní tréningových programov  realizujeme špecializované tréningy pre ľudí, pracujúcich na pozíciách obchodníkov, personalistov a pracovníkov prvého kontaktu s klientmi. Všetky tieto a im príbuzné profesie si vyžadujú  aktívne zvládanie interpersonálneho kontaktu a kladú vysoké nároky na komunikačné zručnosti pracovníkov.

8 programov pre váš tím

Systém tréningových programov „GPS vo svete medziľudskej komunikácie“ alebo “ Interaktívna komunikácia s noblesou“ obsahuje 8 samostatných programov, ktoré spolu vytvárajú spoľahlivú mapu v spleti stoviek faktorov, vstupujúcich do zdanlivo bežnej medziľudskej komunikácie. Svojim klientom dávame priestor na to, aby sa dokázali správne rozhodnúť, kedy ísť v komunikácii „širokou a bezpečnou diaľnicou“, prípadne naopak – kedy použiť „skratku“.

V rámci tréningových programov spolu identifikujeme najčastejšie sa opakujúce prekážky v komunikácii a nachádzame  spôsoby, ako tieto prekážky s noblesou a bez straty bodov prekonať.

 • Efektívna komunikácia, komunikácia v styku s klientom
 • Telemarketing
 • Asertívne  práva  a techniky, riešenie konfliktov
 • Vedenie rozhovorov v personálnej  práci, vedenie hodnotiacich rozhovorov
 • Budovanie tímov a tímová kooperácia
 • Prezentačné zručnosti
 • Vyjednávacie zručnosti a taktiky
 • Spoločenská etiketa – V komunikácii je slušné a vyberané správanie  onou povestnou „čerešničkou na torte“, ktorá dokáže aj celkom bežnú životnú situáciu povýšiť na výnimočný a nezabudnuteľný zlomok života s leskom noblesy.

Manažérske pozície kladú na ľudí vysoké nároky nie len v oblasti odbornej, ale aj v oblasti ľudskej

Osobnostný rozvoj, predpoklady rozvinúť sa z manažéra na lídra, ustrážiť si svoj profesijný rast a zároveň upevňovať bezpečné rodinné zázemie, dokázať motivovať tím aj bez klasických motivačných nástrojov, stáť nohami pevne na zemi a zároveň vidieť dostatočne ďaleko na to, aby „tá moja loď“ s mojou posádkou plávala bez zbytočných prekážok k určenému cieľu, byť autoritou a zároveň oporou…reflektujeme na intenzívne zmeny v nárokoch a očakávaniach, ktoré veľké i malé spoločnosti voči svojim manažérom majú.

Workoholizmus už dnes nie je prednosťou, ale vážnym varovným signálom…

Rovnováha medzi všetkými oblasťami života je často jedným z kritérií, ktoré svetové korporácie pri hľadaní nových lídrov hodnotia. Pre manažérov, otvorených novým skúsenostiam a informáciám sme pripravili 8 samostatných programov, ktoré majú ambíciu rozvinúť manažérske zručnosti, podnietiť osobný potenciál každého klienta k tomu, aby dokázal pracovať s vlastnými skúsenosťami, postojmi a očakávaniami, nájsť spoločne spôsoby, ako z nudných porád vytvoriť atraktívne a zmysluplne vyplnený čas.

 • Rozvoj manažérskych zručností
 • Rozvoj a motivácia pracovníkov
 • Koučing
 • Vedenie porád
 • Time manažment
 • Zvládanie stresu a relaxačné techniky
 • Riadenie zmien – zmena je jedinou nemennou v našich životoch. Zmeny život a prácu môžu riadiť, alebo môžeme svojim životom a prácou zmeny riadiť sami.
 • Projektový manažment

Jednotlivé tréningové programy je možné absolvovať ako celok, ale aj samostatne.

Zistite viac – napíšte nám: