Psychologická pomoc pre individuálnych klientov

Chodiť k psychológovi či psychiatrovi nie je žiadna hanba. Žijeme v dobe, kedy sa musíme vyrovnávať so zmenami a nie každý človek ich zvláda sám.

Pre našich individuálnych klientov sa snažíme byť bezpečným sprievodcom na ich ceste k novej motivácii, pri hľadaní správnych rozhodnutí medzi viacerými riešeniami. Naša dlhoročná prax v oblasti koučingu nás len utvrdila v tom, že všetky správne riešenia nosí človek v sebe. Preto vnímame stretnutia s našimi klientmi ako zónu bezpečia, v ktorej si môžu dovoliť byť k sebe otvorení.

Profesionálne a systemicky kladenými otázkami podnecujeme odvahu, kreativitu a silu ľudského potenciálu, ktorú v sebe každý má a ktorá nás  dokáže vždy priviesť k správnym riešeniam.

S našimi klientmi sa vydávame na cesty smerom k ich očakávaniam, pomáhame im vidieť rôzne situácie z rôznych uhlov pohľadu, či už ide o skvalitnenie medziľudských vzťahov, alebo o zvládanie syndrómu vyhorenia.

 

Zmena je možná. Stačí vykročiť…

V našej doterajšej praxi sme boli nespočetne veľakrát svedkami úžasnej premeny človeka spútaného spleťou okolností, problémov, životných skúseností, strachov a zmätku na slobodnú osobnosť plnú energie, držiacu svoje JA pevne v rukách.

Objednajte sa online…

Psychologická pomoc – voľné termíny v rezervačnom systéme MôjLekár.eu

Koučing a jeho princípy

Koučing a jeho princípy môžeme definovať ako orientáciu na efektívne nachádzanie riešení. Často sa stretávam s tým, že ľudia čakajú, že kouč im bude radiť. Povie im, čo majú robiť v tej či onej situácii. Je to ale inak. Kouč a koučovaný majú medzi sebou rovnocenný vzťah, kouč nehodnotí koučovaného, jeho názory a postoje, kladie mu „len otázky“. Koučovaný definuje tému, ktorú je pre neho v danej situácii užitočná riešiť. Témou je zvyčajne otázka, na ktorú hľadá odpoveď alebo rozhodnutie medzi viacerými možnosťami.

Koučing a jeho princípy

Počas rozhovoru klient nachádza svoje silné stránky, ktoré  mu pomôžu riešenie uskutočniť. Koučing podporuje klientov v ich sebauvedomení, sebamotivácii a nachádzaní účinných riešení v najrôznejších oblastiach pracovného či osobného života.  Ľudia nepotrebujú rady, ale prácu na svojom osobnom rozvoji a to im pomáha byť šťastnejšími.

Pre každého človeka sú najlepšie riešenia tie jeho, ktoré v sebe objaví v procese koučingu.

Prínos koučingu

Koučing je pre vás užitočný vtedy, keď napr.:

 • potrebujete sa rozhodnúť
 • hľadáte v sebe motiváciu
 • máte komplikovaný vzťah s partnerom
 • sa stretnete v živote so žiarlivosťou, neverou
 • vám ide o skvalitnenie medziľudských vzťahov vo vašom živote
 • máte pocit, že ste vyhoreli, alebo že ste v neustálom strese
 • stratíte sebavedomie a sebadôveru
 • chcete byť vo veciach, ktoré robíte lepší
 • chcete vyriešiť konflikt
 • si potrebujete zorganizovať čas, prácu, usporiadať si svoje okolie
 • keď potrebujete robiť viac a zvýšiť svoj výkon
 • váš tím nepracuje tak, ako by ste si predstavovali
 • chcete ďalej profesionálne rásť

Pomáham ľuďom nájsť v sebe samých potenciál a silu na riešenie situácii, v ktorých sa nachádzajú.

Koučing považujem za jednu z najefektívnejších metód podpory a pomoci ľuďom  pri dosahovaní ich cieľov a tiež osobnostného a profesionálneho rozvoja. Keď je človek vhodným spôsobom kouča, ktorý mu kladie otázky vedený k tomu, aby sa snažil svoje „problémy“ vyriešiť sám, jeho riešenia sú trvalejšie a naučí sa byť za ne aj zodpovedný.

Som psychologička, koučka a TIR facilitátorka, takže viem vybrať pre klienta tú najvhodnejšiu terapiu.

Zuzana Gažová

Potrebujete koučing? 

Alebo nás kontaktujte…