Potrebujete

psychológa alebo služby kouča?

Trauma je „duševný úraz“ a má negatívny dopad na ľudský život a jeho kvalitu.

Traumy sa nevyhýbajú nikomu, každý z nás sa s ňou v živote stretne.

Traumatic Incident Reduction (TIR) znamená v slovenskom preklade „Redukcia dosahu traumatickej udalosti“. Je to technika, ktorá umožní nájsť a následne spracovať nabitú, ťaživú udalosť z vašej minulosti.

Trauma a jej odstránenie v skutočných príbehoch
Cenník služieb a výkonov psychologička Zuzana Gažová

Ak sa nám v živote stane niečo, čo je fyzicky alebo emocionálne bolestivé, máme dve možnosti:

  • buď sa udalosti postavíme a budeme čeliť všetkej tej bolesti, „vyrozprávame“ sa z nej, porozumieme jej a následne sa z nej oslobodíme
  • alebo nejakým spôsobom začneme blokovať pozornosť venovanú tejto bolesti, traumu potlačíme, avšak naďalej zostáva v našom podvedomí.

Pri práci s mojimi klientmi vytváram pre nich bezpečné prostredie, v ktorom nachádzajú riešenia svojich tráum a problémov.

V momente, keď bola udalosť dokonale preskúmaná, prichádza pre človeka uvoľnenie a zbavenie sa ťažoby. Viac z praxe nájdete v článku tu: TRAUMA

Alebo nám napíšte a dohodneme postup…